Je Vaše dílo chráněné Vaším autorským právem a neumístili jste ho na tuto odkazovanou stránku? Sdělte nám prosím, tuto informaci prostřednictvím našeho e – mailu jedině v případě, že nechcete, abychom na toto video nadále odkazovali.

Náležitosti v souladu s právními předpisy EU, ČR, SR a DMCA

Podání oznámení podle zákona DMCA – odebírání odkazu chráněného autorskými právy, pro držitele autorských práv. Filmhouse.cz respektuje duševní vlastnictví autorů na odkazovaných videích. Pokud se domníváte, že vaše dílo, chráněné autorskými právy, bylo zkopírováno a je přístupné na webové stránce, na kterou odkazujeme, což představuje porušení autorských práv, nahlaste nám toto domnělé porušení Vašich autorských práv.

 

Poskytnete nám náležité informace:
1. Úplný popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví, kterého se porušení, podle vašeho tvrzení týká
2. Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či jiného duševního vlastnictví
3. Popis, kde se na webové stránce Filmhouse.cz nachází odkaz, kterého se, podle vašeho tvrzení porušení týká
4. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo emailovou adresu (slouží pouze pro kontaktování z naší strany pro bližší informace a odpovědi na Váš zaslaný podnět)
5. Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho agentem, či zákonem. Prohlášení podepsané Vámi provedené s vědomím trestné postihnutelnosti za křivopřísežnictví, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv či duševního vlastnictví, nebo jste pověřeni jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či duševního vlastnictví.
6. Na Váš podnět bude odpovězeno do 5 pracovních dnů.

 

E-mail pro podání oznámení:
info@filmhouse.cz