Zkáza krásou online


Přehrávač filmu se otevře v novém okně

Stáhnout film online
Zkáza krásou
72%
Hodnocení ČSFD.cz

Odkaz na film

977

Zkáza krásou

Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala největší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější muže své doby. Vztah s ministrem říšské propagandy Josephem Goebbelsem z ní však obratem učinil národního nepřítele a symbol kolaborantství. Dokumentaristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala v jejím zahraničním exilu. Na sklonku hereččina života natočila otevřenou zpověď kdysi milované a následně zatracované hvězdy na pozadí unikátních materiálů z několika evropských filmových archivů i ukázek slavných rolí Lídy Baarové. Příběh sebedestruktivní lovestory s proporcemi antické tragédie je fatálně spjat s evropskými dějinami a ukazuje mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu kariéry ležel svět u nohou. O to monumentálnější byl pak její pád do zapomnění a samoty.

  • Sotva několik let oslňovala Lída Baarová filmové diváky svou krásou, než se nad ní začala stahovat mračna kvůli jejímu poměru s Goebbelsem. Herečka sebe samu ve vzpomínkách vidí jako oběť, ale film, přestože jí s vážností naslouchá, naznačuje, že tragika jejího osudu byla nejednoznačné povahy.(MFF Karlovy Vary)
  • Příběh prvorepublikové herecké hvězdy Lídy Baarové v jejím vlastním podání i v konfrontaci s dobovými dokumentárními materiály. Nereflektované oslnění kariérou přivedlo Baarovou až na vrcholky snů, zároveň však tragicky poznamenalo životy jejích blízkých i jí samotné. „Přežít svůj život?“ S jakým výsledkem a za jakou cenu?(Letní filmová škola)
  • Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším darom aj prekliatím zároveň. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stala najväčšou československou filmovou hviezdou a dokázala si podmaniť aj najobávanejších mužov svojej doby. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej však obratom učinil národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeštíková sa s Baarovou stretla v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho života nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej hviezdy na pozadí unikátnych materiálov z niekoľkých európskych filmových archívov aj ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s charakteristikami antickej tragédie je fatálne spojený s európskymi dejinami a ukazuje mimoriadne úprimný portrét ženy, ktorej na vrchole kariéry ležal svet pri nohách. O to monumentálnejší bol potom jej pád do zabudnutia a samoty.
Tip na film  ISIS: islámský stát

Dokumentární

Česko, 2016, 91 min